OPTIKAI CSALÓDÁSOK

 

Fiatal lány vagy öregasszony?Fiatal lány vagy öregasszony?

Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan nézzük, mégis látszik, hogy bármely ponton azonos távolságra vannak egymástól. Az illúzió oka az, hogy az elrendezés nagyon sok olyan elemet tartalmaz, amely a perspektíva érzékeltetésére szolgál, ezért a szemünk mindenképpen perspektivikusnak "akarja" érezni. A ferde vonalaknak azonban a "helyes" térbeli ábrán közeledni, a függõleges és vízszintes vonalaknak sûrûsödni kellene. Mivel ez nem így van, agyunk úgy érzi, ilyen képet csak széttartó egyenesek adhatnak.

 

A Zöllner-illúzió

A Zöllner-illúzió


A legegyszerûbb, de valószínûleg szintén a kezdetleges perspektivikus hatáson alapszik a következõ ábrán látható optikai csalódás is, ahol a valójában azonos hosszúságú vonalakat különbözõként érzékeljük. A merõleges szakaszok esetén az lehet a jelenség oka, hogy az ábra függõleges vonala olyan érzetet kelt, mint a szabad térségek távolodni látszó vízszintesei. Megerõsíti ezt a feltevést az is, hogy a vizsgálatok során az ábra erõsebb hatást tett azokra, akik nyílt térségek lakói, és hozzá vannak szokva a távlatokhoz.

 

Vonal-illúzió

A folyosó-illúzió és az úgynevezett út-illúzió (Ponzo-illúzió) esetén például a perspektivikus hatás és a méretkonstancia kelt ellentétes érzetet, és az elõbbi dominál. A folyosó hatását keltõ vonalazáson álló alakokat illetve az út illúzió esetén az összetartó egyeneseken keresztbe fekvõ vonalakat különbözõ távolságban lévõknek látjuk. Ha a "távolabb" lévõ alak vagy vonal ugyanolyan nagy, mint a "közelebbi", akkor sokkal nagyobbnak kell lennie - a nagyítást az agyunk végzi el.

 

Folyosó-illúzió

Az elõbbivel éppen ellentétesen mûködik az Ames-szoba néven ismert illúzió.
A képen lévõ elrendezés olyan, hogy a két, valójában különbözõ távolságban lévõ személy körül mesterségesen eltünteti a perspektívavonalakat. Emiatt a közelebbi óriásnak, a távolabbi törpének, a tér pedig kis mélységûnek látszik. Az Ames-szobában egyetlen párhuzamos vonalpár sincs, a szoba minden fala trapéz. A hatást tovább fokozhatják azzal is, hogy a padlót megfelelõ méretûre és alakúra vágott csempékkel fedik le.

Az Ames-szoba illúzió

Az Ames-szoba szerkezete

Az Ames-szoba illúzió és a szoba szerkezete

Látórendszerünk azon "igyekezete", hogy minden ábrát térbelinek lásson, néha paradoxonhoz vezet. A rajz lehetetlensége csak akkor válik feltûnõvé, amikor elemezni kezdjük, milyen tárgyat is ábrázol:

ÁBRA: a térbeliség érzékeltetése a.)

ÁBRA: a térbeliség érzékeltetése b.)

 

Plasztikusságot keltenek az árnyékok is. Az ábra értelmezésekor általában azt feltételezzük, hogy a fény felülrõl érkezik, de az ettõl eltérõ, sõt ellentmondásos árnyékolást sem érezzük idegennek.

 

Plasztikusságot keltõ árnyékok

 

Szobor és negatívja

A valódi szoborról és homorú negatívjáról az árnyékok játéka egyértelmûvé teszi, hogy csak az egyik lehet domború. Mégis, a két arcot csak pozitívnak tudjuk érzékelni.

How many black dots do you see?

  Melyik középső kör a nagyobb?

(Mindkettő egyforma méretű)

Melyik vonal hosszabb?

(Mindkettő egyforma hosszú)

  Nézd a hajlított négyzetet:

(Tulajdonképpen nem is hajlított, az oldalai teljesen egyenesek)

 

 

 

Látod a dalmatát?

 

  Melyik vízszintes vonal hosszabb?

(Mindkettő egyforma hosszú)

Mit látsz?

Domború, vagy domború és süllyesztett pontokat?

  Nézd a hullámos vonalakat:

Hinnéd, hogy mindegyik tökéletesen egyenes?

  Látod a háromszögeket?

Tulajdonképp nincsenek háromszögek.  Ez csak a minták által keltett illúzió.

A háromszög körbe-körbe fut:

 

Mit látsz?

Egy arcot vagy a "liar" szót?

  Mit látsz?

Egy öregembert vagy egy, a természetben csókolózó párt?

(Az arc szemei a pár haja.
Az arc orra a nő feje
Az arc szakálla a nő ruhája
Az arc ajkai a fiú keze.)

 

Ferdék a vonalak vagy egyenesek?

(Tökéletesen egyenesek)

 

Ez egy spirál?

(Dehogy.Mind független kör)

Mit látsz?

Koponya vagy egy fiatal pár?

  Mit látsz?

Kockát a kockában, vagy egy hiányos sarkú kockát?

Kacsát vagy egy nyulat?

  Mozgasd a fejed előre és hátra, miközben a középső labdára nézel:
 

Látod a köröket?

Egy kör sincs. Ez csak illúzió.

Szövegdoboz: Honnan mégis ez a „lyuk”?

 

Szövegdoboz: …és a darabok pont ugyanakkorák mint felül

 

Szövegdoboz: Alul a négy rész el lett mozgatva

 

Szövegdoboz: Hogy lehetséges?

 

Hány foga van a villának?

 

 

 

 

(Az alsó háromszög valójában nem teljesen azonos alakú. Tulajdonképp egy kissé meredekebb, így alkotva több teret a tetejénél, míg a felső háromszög kicsit laposabb. Look on the grid and you'll notice that the bottom triangle takes up more room along the top edge.)

Mit látsz?

Egy csomó fekete foltot, vagy a "LIFT" szót?

 

Hányféle színt látsz?

(Csak három van: rózsaszín, világoszöld és fehér. A vörös és a sötétzöld csak illúzió.)

  Hány lába van az elefántnak?

Látod a lovakat?

 Lovak

 

Mit látsz?

Boros kehely vagy két arc?

Fiatal nő vagy egy szaxofonos?

<<< Vissza az előző oldalra